Miljöpolicy

Miljöpolicy

Bild1.png


Fujifilm forplikter seg til de retningslinjer og mål om miljøkvalitet som er nedfelt i konsernets strategidokument  forFujifilm-konsernets  miljøprofil

Fujifilm-konsernets  miljøprofil har tre deler: en grunnleggende prinsipperklæring, handlingsprinsipper og en samling på  ni prioriterte mål. Retningslinjene har styrt miljøarbeidet utført av Fujifilms konsernselskaper siden april 2002.© Fujifilm Norge