Fujifilm i Sverige

NPT.jpg

FUJIFILM är en världsledande innovatör och leverantör till den medicinska, grafiska och fotografiska industrin och bedriver forskning och utveckling, produktion, marknadsföring och service i över 230 egna bolag i världen tillsammans med ett 40-tal samarbetspartners.


Vi lever i en föränderlig värld där kundernas förutsättningar och affärsmodeller kontinuerligt och snabbt ändras. Vår affärsmodell är basen för hur vi skapar och adderar värde till våra kunder och leverantörer. Genom fyra byggstenar – Produkter – Människor – Service – Expertis – skapar vi lönsamma, säkra och problemfria lösningar. Vi skall vara uthålliga och aktivt driva förändringar i takt med omvärlden och ta ansvar för våra erbjudanden till marknaden.


Vårt miljöarbete är en integrerad del av hur vi bygger lönsamma affärer och utvecklar attraktiva kunderbjudanden av högsta kvalitet och som är i balans med miljön.


”För oss är det viktigt att skapa tillit genom respekt för människor, miljö och relationer!”

  


Stockholm 2012

Nils Petter Tetlie

2017 Fujifilm Sverige