Vår innstilling til bedriftsmessig samfunnsansvar

pic_5d715c.jpg

Fujifilm Holdings opprettholder Fujifilms bedriftsfilosofi og tydeliggjør Fujifilm-konsernets behandling av bedriftsmessig samfunnsansvar som et middel  for å oppfylle selskapets sosiale ansvar som er grunnleggende i denne filosofien.


Fujifilm-konsernets innstilling til bedriftsmessig samfunnsansvar


Fujifilm-konsernets innstilling til bedriftsmessig samfunnsansvar betyr å bidra til bærekraftig utvikling i samfunnet ved å praktisere konsernets filosofi og ved å realisere sin visjon gjennom en ærlig og rettferdig virksomhet.

Vi skal:

   1. oppfylle våre økonomiske og juridiske ansvar, og svare på samfunnets krav ved å være en samfunnsaktør som bidrar til utvikling av kultur og teknologi og til miljøbevaring.
   2. stadig vurdere om våre bedriftsmessige samfunnsaktiviteter tilstrekkelig møter samfunnets krav og forventninger og om de aktivitetene er utført på riktig måte, gjennom dialog med våre foretaksdeltakere som kunder, aksjonærer, investorer, ansatte, lokalsamfunn og forretningsforbindelser.
   3. forbedre bedriftens åpenhet ved aktiv fremlegging av informasjon for å oppfylle ansvaret for virksomheten vår. 


© Fujifilm Norge