FCR KIRO - Løsningen for kiropraktorer

 

Overgangen fra analoge til digitale bilder kan vi i FUJIFILM gjøre på en smidig og meget behagelig måte. Det du trenger er en bildeplate (valgfritt seksjon/fullspine), et CR Console (arbeidsstasjon) og en bildeplateavleser (FCR Capsula X). Disse enhetene bytter du ut med deres gamle eksisterende fremkallerenhet.

rontgen.jpg

En bildeplate eksponeres og FCR Capsula X skaper et digitalt bilde ved hjelp av CR Console. Dette er arbeidsstasjonen som styrer bildeflyt og bildebehandling og blir nå deres nye verktøy. Det behøves ingen separat ID-stasjon for å merke kassetten med pasientens ID. Dette skjer automatisk når kassetten legges inn for avlesing.

Etter avlesning overføres bildene til arbeidsstasjonen JiveX (med høyoppløselig 2MP DICOM-skjerm) for utvidet diagnostisering og arkivering. Granskningsstasjonen plasseres på et av behandlingsrommene eller eventuelt valgfritt sted i Deres klinikk. Arkivering av undersøkelsene skjer her og det tas backup på eksternt media. I softwarelisensen ligger det to ekstra klienter til JiveX om man ønsker å se bilder inne på andre kontorer. Her kan man velge å kjøpe til diagnostiske skjermer hvilket kobles opp på eksisterende PC.

 
Arbeidsstasjonen JiveX er en fullverdig PACS løsning med inkludert spesialutviklet software for utføring av Gonstead-målinger, i tillegg til et stort antall verktøy for vinkelmål og avstandsmålinger.

© Fujifilm Norge