En bærbar detektor erstatter bildeplatene på tre røntgenrom

En bærbar detektor erstatter bildeplatene på tre røntgenrom


Karolinska universitetssjukhuset i Solna er første sykehuset i Sverige som har tatt i bruk Fujifilms nye patenterte teknologi, SmartSwitch. Ved hjelp av SmartSwitch kan sykehuset bruke den nyinnkjøpte bærbare detektoren på flere rom og ser nå en fremtid der den også kan brukes til å direktedigitalisere sykehusets analoge mobile enheter.


Karolinska Universitetssjukhuset i Solna er ett av landets største sykehus. På allmenn og akutt-avdelningen finnes det totalt 10 røntgenrom. Flere av disse rommene er for noen år tilbake direktedigitalisert men få av røntgenrommene klarer seg helt uten bildeplater. Agneta Berg, ansvarlig radiograf for konvensjonell røntgen på KS, mener at det ikke er mulig å gjennomføre samtlige under-søkelser på faste detektorer. ”Noen undersøkelser krever en bærbar detektor eller bildeplate, f.eks. thorax i seng, samt noen småskjelett undersøkelser der pasienten har problemer med å komme inntil detektorens overflate.”


Nå har KS modernisert sitt røntgenutstyr med Fujifilm FDR D-EVO Flex, som er en bærbar detektor som ved hjelp av SmartSwitch kan deles mellom flere røntgenrom. Idag benyttes detektoren på tre ulike rom, på dagtid brukes den i ett av sykehusets thorax laboratorium for bilder i seng og på kveld og natt flyttes den ned til akuttavdelingen.


På akuttrøntgen finnes det to nærliggende røntgenrom, det ene med to faste detektorer og i det andre brukes det kun bildeplater, forteller Agneta, som også ser potensialet i produktet med de analoge mobile enhetene i bakhodet. Det er personalet fra allmenn røntgen-avdelingen som også betjener intensivavdelingen der de i dag bruker analoge mobile enheter sammen med Fujifilms bildeplater. ”Å få direktedigitalisert de mobile enhetene på IVA ville være et stort løft. Fremfor alt fordi direktedigital teknologi innebærer færre løft og mulightene for direkte tilbakemelding på om bildet ble bra eller ikke.”


Agneta mener at ”takket være SmartSwitch finnes det idag ingen hinder for å bytte ut samtlige bildeplater med bærbare detektorer”. Personalet er enige i at den bærbare detektoren har vært et stort løft på aktuellet røntgenrom.


Med Fujifilms detektor kan KS erstatte bildeplatene og på den måten få laben direktedigital. Samtidig kan KS låne detektoren til røntgenrommet ved siden av for bilder i seng, f.eks. thorax og innskutte hofter.


Agneta som testet SmartSwitch over en kortere periode synes at den nye teknikken er fantastisk. Hun forteller at det er enkelt å flytte detektoren mellom avdelingene, ”det eneste vi behøver å gjøre når vi kommer til et annet rom med detektoren er å kople til en kabel, vente ett par sekunder, koble fra og deretter er det bare å bruke den som normalt”.


Muligheten for å flytte detektoren mellom avdelingene gjør den til et kostnadseffektivt alternativ og meget fleksibelt. ”Med en detektor har vi effektivisert og modernisert.”


ks.jpgsmartswitch.JPG

Agneta Berg, metodeansvarlig radiograf
(tredje fra venstre), med kollegaer.


© Fujifilm Norge