Haugesund sjukehus i Norge var først i Norden med FCR Go 2

DSCF0697.JPGHaugesund sjukehus, hovedsykehuset i helse Fonna, Norge, har valgt å installere Fujifilms nye, mobile røntgenutstyr, FCR Go 2. Personalet er veldig fornøyd og forteller hvordan  FCR Go 2 effektiviserer arbeidsflyt og bidrar til bedre ergonomi for radiografene.

 

Haugesund sjukhus i Norge var først i Norden med å installere FCR Go 2. Sjukhuset er det største i regionen Helse Fonna i vestnorge, og har en stor del inneliggende pasienter som daglig trenger røntgenundersøkelser ute på avdelingene.  Det er ikke uvanlig at avstanden mellom avdelingene er lange. ”Tidigere måtte vi gå tilbake til røntgenavdelingen for å sjekke bildene. Nå kan vi gjøre dette rett etter eksponering inne hos pasienten”  forteller Chedil. Utstyret benyttes først og fremst på avdelingene nyfødt, intensiv, postoperativ, hjerteintensiv og i akutt mottaket.

 

Chedil  forteller om hvordan man øker pasientsikkerheten ved for eksempel traume;  ”I traumerommet finnes det ofte leger og kirurger på plass som ser på bildene umiddelbart etter bildetaking , direkte på skjermen, her handler det ofte om sekunder!”

Chedil forteller også at de er veldig fornøyd med FCR Go2 ved bruk i kuvøse ” en stor fordel  er at vi slipper kabel, ved røntgen i kuvøse er dette nesten et ”must” da det allerede er masse ledninger overalt. En kabel vil bare gjøre plasseringene mer strevsomt”.


FCR Go 2 har en teleskoparm med et multifunksjonelt blenderhus. Dette gjør at alt kan styres fra blenderhuset etter at maskinen er parkert på plass. ”Teleskoparmen har gjort det mye lettere for oss å jobbe ergonomisk”  forteller Chedil. ”Lengden på teleskoparmen gjør at vi kan bruke maskinen i alle rom, selv om rommene kan være utrolig trange”.

Fujifilm har lagt stor vekt på at detektorene som brukes skal være lette i vekt.  35x43cm veier kun 1,7 kg. ”Når man daglig tar bilder av tunge sengeliggende  pasienter er det viktige å sette ergonomi i fokus, med disse detektorene er dette mye enklere” forteller Chedil.


Chedil forteller også at det føles bra å gå rundt  med FCR Go 2 på avdelingene. ”Vårt arbeide er blitt veldig forbedret med FCR Go2,  slik at det føles mye artigere å jobbe” .


© Fujifilm Norge