Ørebro digitaliserer sin mobile røntgenvirksomhet

Ørebro digitaliserer sin mobile røntgenvirksomhet


Ørebro universitetssykehus, ett av syv svenske universitetssykehus, har nylig installert fem enheter av den
svært populære Fujifilm FCR Go2. Totalt har vi i Norge og Sverige installert 17 slike mobile røntgenapparater.


De fem apparatene som nå er installert i Ørebro brukes hovedsaklig på intensiv- og nyfødtavdelinger, men også på vanlige sengeposter. Tilsammen betjener apparatene ca 550 sengeplasser.


”I tillegg er det veldig fint å ikke lenger bære med seg bildeplater rundt på hele sykehuset”


Tidligere ble det benyttet analoge mobile røntgenapparater og bildeplater. Jimmy er en av superbrukerne på FCR Go2, han sier ”Dette er et stort steg for oss. Den største fordelen er muligheten til å studere bildene ute hos pasienten, spesielt med tanke på nyfødte og vridning som kan påvirke diagnostikken. I tillegg er det veldig fint å ikke lenger bære med seg bildeplater rundt på hele sykehuset - nå har du alt med deg.”


En annen ting Jimmy og kollegaene setter stor pris på er motoriseringen av FCR GO2. Tidligere måtte de skyve eller dra  apparatet, noe som ikke lenger er nødvendig. Tidligere måtte de ta omveier for ikke å møte opp- og nedoverbakker.


Første gang man ser apparatet kan det virke litt stort, men i bruk er det meget enkelt og fleksibelt. Dette mye takket være de små forhjulene som er meget enkle å svinge på. I tillegg har FCR Go2 en meget lang teleskoparm som tillater å parkere litt unna sengen og likevel ha full fleksibilitet for posisjonering.


I Ørebro har man valgt å opprette trådløst nettverk på alle avdelingen hvor apparatene benyttes. Når apparatet startes, lastes worklist automatisk. Pasient og undersøkelsesmeny komme opp og gjøre det raskt å komme i gang med undersøkelsen. Alle menyer har forhåndsinnstilte parametre for eksponering og bildeprosessering avhengig av pasientens størrelse og om det er en barneundersøkelse. Når bildene er godkjent sendes de automatisk trådløst inn i PACS.


”...takket være de små forhjulene som er meget enkle å svinge på.”


Fujifilm sine kassetter kan ha innebygd raster, dette er noe brukerne i Ørebro setter stor pris på. Det betyr både at den totale vekten blir lavere, samt at man slipper å håndtere kassett og raster separat.


© Fujifilm Norge