Tomosyntese ved Karolinska Universitetssykehus

Tomosyntese ved Karolinska Universitetssykehus


Tradisjonelt består en lungeundersøkelse av to projeksjoner pluss eventuelle skråbilder. Det dannes 2D bilder hvor anatomien kan skygge over patologi selv om det tas flere projeksjoner. Dette kompliserer vurderingen av anatomien og kan gjøre det  vanskelig å oppdage små svulster. Den konvensjonelle metoden er både kostnadseffektiv og gir lave stråledoser.


Dersom en pasient skal ytterligere utredes, går det videre til CT (computertomografi). Her dannes snittbilder av pasienten som igjen kan gi ulike fremstillinger for å kunne høyne deteksjonen av lungeforandringer.


”For eksempel er det lettere å skjelne endringer i områder som ellers er vanskelige å studere.”


Tomosyntese er utviklet for å danne snittbilder ved hjelp av en konvensjonell røntgenlab. Selve undersøkelsen er gjort ved at røntgenrøret beveger seg langs pasienten og tar opptil 60 bilder fra ulike vinkler. Hvert bilde blir tatt med en svært lav stråledose og det tar ca 10 sekunder å fullføre bildeopptaket.tomo.jpg

sven.jpg


Sven Nyrén, Senior ved Karolinska
universitetssykehusSenior Sven Nyrén ved Karolinska universitetssykehus sier ”tomosyntese gir betydelig lavere stråledoser i forhold til CT, selv lavdose CT.” Tomosyntese er også mye raskere å utføre, noe som bør gjøre undersøkelsen rimeligere og potensielt redusere ventelister for CT.


Ved tomosyntese rekonstrueres et stort antall snittbilder gjennom lungene. De ulike snittene viser kun strukturer i et gitt nivå av pasienten. Deretter kan man bla gjennom hver del av lungen slik at det f.eks vil være enklere å oppdage små svulster. Sven Nyrén er usikker på om dette vil bli en screeningmetode - til det behøves det flere artikler for å underbygge teknikken. En av de største gevinstene i dag er kostnadene. Videre sier Sven Nyrén, ”En mulighet er å benytte tomosyntese når lungeforandringer skal overvåkes over tid uten høye stråledoser. Det er helt klart bedre å vurdere størrelsesforandringer med tomosyntese enn ved en konvensjonell undersøkelse. Hvor god den er i forhold til CT gjenstår det fortsatt å forske på.” I Gøteborg har man utført undersøkelser der de sammenlignet en lungetomosynteseundersøkelse med konvensjonell røntgen. Stråledosen til pasienten er sammenlignbar og derfor betydelig lavere enn tilsvarende undersøkelse med CT ville vært.


En annen amerikansk studie viser at tomosyntese gir høyere deteksjon av små svulster. Sven Nyrén hevder at ”den høye deteksjonen av små strukturer er svært positiv for tomosyntese, det er enklere å diagnostisere områder man ellers ikke ville kunne studere”


Sven konkluderer med at ”tomosyntese er en interessant teknologi med store teoretiske fordeler, men hvor spørsmålet om
nøyaktig klinisk nytte gjenstår.”


Fujifilms Research & Development avdeling i Japan har nå lansert funksjonen tomosyntese til vår Fujifilm FDR AcSelerate. Pågående produktlansering inkluderer to hovedprosjekter, ett i Lille, Frankrike og det andre ved Karolinska universitetssykehus i Solna, Sverige. Forskningsprosjektet tar sikte på å identifisere tomosyntese sitt fulle potensial, styrker og svakheter.


© Fujifilm Norge