Forskning & Utvikling

Fujifilm-konsernets grunnleggende retningslinger for Forskning og Utvikling


Fujifilm-konsernet utfører forskning og utvikling under de følgende grunnleggende prinsippene for å skape vekst innen prioritert virksomhet og nye virksomheter.

 

Integrering av strategier for virksomhet og Forskning og Utvikling   1. Robust ny næringsutvikling som bidrar til å styrke livskvaliteten   2. Bærekraftig vekst i eksisterende bedrifter gjennom nyskapende produkter  Våre forskningsprinsipper   1. Fordype og utvide Fujifilm-konsernets grunnleggende teknologier   2. Opprette nye verdier ved å integrere flere teknologier i ulike felt   3. Styrke gruppesamarbeid   4. Fremskynde utvikling   5. Forbedre den grunnleggende forsknings- og utviklingskapasiteten til hver enkel forsker og organisasjon


Fujifilm-konsernets teknologier og prioriterte bedriftsområder


Fujifilm-konsernet eier svært allsidige og grunnleggende teknologier, inkludert organisk og uorganisk materiale, analyse, tynnfilmutvikling og bearbeiding, bilde- og programvare, optikk, og mekatronikk, utviklet i felt innen lysfølsomme materialer og xerografi. I tillegg har vi kjerneteknologier som bidrar til spesiell ytelse og kostnad. Fujifilm-konsernet driver nå et bredt utvalg bedrifter på mange felt. Fujifilm utfører produktdesign som kombinerer disse grunnleggende og sentrale teknologiene for å fremme forskning og utvikling i prioriterte bedriftsområder samtidig som vi skaper nye virksomheter som vil bidra til å forme fremtiden.


© Fujifilm Norge