Kvalitetspolicy

Miljö- och kvalitetsarbete är en naturlig del i vår verksamhet. Vi har ett väl utvecklat ärendehanteringssystem för att säkerställa felrapportering och planering av alla servicearbeten. Fujifilm Sverige AB har alla interna rutinerna för serviceverksamheten ISO 9000-certifierade. 


Säkerhet är en mycket viktig del av Fujifilms verksamhet. Hela produktflödet, från varumottagning till leverans till kund, säkras genom en bred och noggrann kedja av kontrollåtgärder. Ett arbete som ständigt pågår. Detta skall uppnås genom att ständigt;


  • utveckla våra medarbetares kompetens inom kvalitet och kvalitetssäkring

  • uppdatera våra krav och mål enligt lagstiftning och avtalade villkor

  • sträva efter att förbättra system, processer, produkter och tjänster

  • sträva efter att förtjänas varje kunds förtroende

  • värdera och förbättra verksamheten mot uppsatta kvalitetsmålVi är sedan 1999-12-15 miljöcertifierade enligt ISO 14001, vilket innebär att vi är väl förtrogna med
systematiserade arbetssätt. 


Kvalitetssäkring av leverantörer och produkter. 

Ett av våra krav på tillverkande samarbetspartners är att de är kvalitetssäkrade. Vår huvudman, Fujifilm Corporation, Japan, är liksom samtliga av våra samarbetspartners kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. 


Miljö- och kvalitetsarbete är en naturlig del i vår verksamhet. Vi har ett väl utvecklat systematiskt
återkopplingssystem för att säkerställa felrapportering och uppdateringar etc.


2017 Fujifilm Sverige