Bildplattesystem


1981 lanserade Fujifilm världens första digitala röntgensystem. Ända sedan dess har vi varit världsledande leverantör av CR utrustning.  

Röntgenutrustning från Fujifilm bildplattesystem
Bildplattesystem en röntgenlösning från Fujifilm

Bildplatteavläsare med plats för en bildplatta åt gången.

startpage/readmore not set FCR CAPSULA XL II

Bildplattesystem, en röntgenlösning från Fujifilm

Bildplatteavläsare med hög genomströmning för avdelningar med hög beläggning

startpage/readmore not set FCR PROFECT

2017 Fujifilm Sverige