RIS och PACS


Fujifilm har med sitt egenutvecklade Synapse Pacs en kontinuerlig process där den absolut senaste dator-teknologin utnyttjas maximalt. Exempelvis var Fujifilm pionjärer att använda WEB teknologin för att kommunicera bilder och information på ett mycket effektivt sätt.  

Röntgenutrustning PACS och RIS från Fujifilm

RIS och PACS

  • Snabbt, max 2 sek till bild även ”off site” arbete ”med smal lina”
  • Enkelt, intuitivt, användargränssnitt via Windows Explorer
  • Enkelt rondförfarande
  • Överskådlig bild av alla patientens tidigare undersökningar och andra informationsfiler i den s.k ”Powerjacket”.
  • Passande till större Enterpriseinstallationer med enkelt skalbar arkitektur
  • Smidig och konfigurerbar migration av befintliga arkivinternationell.gif2017 Fujifilm Sverige