Avancerade funktioner

Varje år satsar Fujifilm stora delar av omsättningen på forskning och utveckling. Detta har på kort tid resulterat i ett flertal nya teknik-innovationer exempelvis SmartSwitch, Tomosyntes, Energy Substraction, Stiching och ISS.

Tomosyntes_sittande_bord.jpg
Tomosyntes_sittande_bord.jpg

Tomosyntes - Ger möjlighet att få en CT liknande applikation med ett konventionellt röntgenlab

startpage/readmore not set Tomosyntes

Energy_substraction.jpg

Energy substraction - Ger två bilder en bild med enbart mjukdelar och en bild som fokuserar på skelett

startpage/readmore not set Energy substraction

Stiching.jpg

Stiching - Undersökningar av helben och scolios kan genomföras både på väggstativ och på undersökningsbordet.

startpage/readmore not set Stiching

3D_mammografi.jpg

Fujifilms 3D mammografi bild skapas av två konventionella bilder som är tagna från olika vinklar.

startpage/readmore not set 3D mammografi

iss_forklaring.jpg

Irradiation Side Sampling teknologi (ISS) är en patenterad teknologi från Fujifilm som ger hög bildkvalitén och håller dosen nere.

startpage/readmore not set Irradiation Side Sampling

smartswitch.JPG

SmartSwitch teknologin gör det möjligt att använda Fujifilms detektorer med alla typer av röntgenutrustningar utan integration.

startpage/readmore not set SmartSwitch

2017 Fujifilm Sverige